Quy định WCA

Bản cập nhật: 01 Tháng 8, 2020
[wca-regulations-translations:ccd949d]

Ghi chú

Lần chỉnh sửa cuối: 09 Tháng 4, 2021

Bản dịch

Đây là bản dịch tiếng Việt của Quy định WCA, được dịch bởi Nguyễn Hải Dương, đồng thời có tham khảo bản dịch của Vương Thiện Trung.

Lưu ý rằng bản dịch không phải là chính thức và chỉ mang tính tham khảo, mặc dù được cung cấp trên website WCA. Nếu có điểm khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh hiện hành, bản tiếng Anh phải được sử dụng.

Quy định và Hướng dẫn WCA

Quy định WCA bao gồm tất cả các Quy định có hiệu lực với tất cả các giải đấu chính thức được cấp phép bởi Hiệp hội Rubik Thế giới (WCA).
Quy định WCA được bổ sung bởi Hướng dẫn WCA. Bản Quy định là văn bản hoàn thiện, còn Hướng dẫn WCA bao gồm những thông tin bổ sung và giải thích.

Ngôn ngữ

Những từ "phải" (must), "không được" (must not), "nên" (should), "không nên" (should not) và "có thể" (may) được định nghĩa theo RFC 2119.

Thông tin trực tuyến

Website Liên đoàn Rubik Thế giới: www.worldcubeassociation.org
Bản gốc của bản Quy định WCA: www.worldcubeassociation.org/regulations
Bản Quy định WCA dưới dạng file PDF

Nguồn

Quá trình phát triển Quy định và Hướng dẫn WCA được công khai trên GitHub và được thảo luận công khai trên diễn đàn WCA.

Liên hệ

Nếu có câu hỏi và phản hồi, hãy liên hệ WCA Regulations Committee (WRC).

Nội dung

Chú ý: Vì số thứ tự của các Mục và Quy định không được sắp xếp lại khi các Quy định bị loại bỏ, các số thứ tự có thể bị ngắt quãng.

Mục 1: Thành viên chính thức

Mục 2: Thí sinh

Mục 3: Khối hình

Mục 4: Tráo

Mục 5: Hư hỏng khối hình

Mục 7: Môi trường

Mục 9: Nội dung thi đấu

Mục 10: Trạng thái giải hoàn thành

Mục 11: Sự cố

Mục 12: Ký hiệu

Mục A: Giải Tốc độ

Mục B: Giải Bit mắt

Mục C: Giải Một tay

Mục E: Giải Tối ưu

Mục F: Giải Clock

Mục H: Giải Bịt mắt nhiều khối hình

Mục Y: Quy định tạm thời

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.