Tullinge Basement Blind 2019


Date
Apr 27, 2019
City
Tullinge, Sweden
Venue

Fritidslokalen

Address
Månstorpsvägen 4, 14645 Tullinge
Details

Enter at Månstorpsvägen 4, then go down into the basement where you´ll find the venue: Fritidslokalen

Contact

Leo Lindqvist

Organizers
Daniel Wallin and Leo Lindqvist
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Welcome to this blind events only competition in Tullinge, just outside Stockholm! We will only have blindsolving events at this competition. However, registration is free and the time-limits are lenient, so we would like to see many of you gathered for this competition in April!

Please read through all the tabs on this page to get all the information you need for this competition. The main event of this competition is 3x3x3 Blindfolded. If you have any further questions, feel free to contact the organizers using the contact information on this page.

We are not allowed to wear outside shoes inside the venue, and the floor tend to get a bit cold as it is in a basement. Therefore, a good tip is to bring some slippers or inside shoes to keep your feet warm during the day.


Varmt välkomna till denna tävling med bara blindgrenar i Tullinge, strax utanför Stockholm! Vi kommer bara ha blindgrenar på denna tävling. Det är dock gratis att delta och alla time-limits är generöst satta, så vi hoppas se många av er på denna tävling i april!

Läs igenom alla flikar på denna sida för att få all information om denna tävling. Tävlingens huvudgren är 3x3x3 med Ögonbindel Om du har ytterligare frågor så går det bra att kontakta arrangörerna genom kontaktinformationen på denna sida.

Det är inte tillåtet att ha på sig utomhusskor inne i tävlingslokalen och golvet tenderar och bli ganska kallt då lokalen ligger i en källare. Därför är ett bra tips att ta med er ett par innetofflor eller inomhusskor för att hålla era fötter varma under tävlingen.

Events
Main event
Competitors
15
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 20 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


Please tell the organizers if you can no longer attend this competition after you have registered. Then, your spot can be given to the next person on the waiting list if the competition gets filled. It will also make it easier for us to plan the competition accordingly.


Var snäll och meddela arrangörerna om du inte längre kan delta på tävlingen efter att du registrerat dig. Då kan din plats ges till någon annan på väntelistan om tävlingen blir fullsatt. Det gör det också enklare för oss att planera tävlingen korrekt.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with a single solve of 38.31 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Marcus Moberg finished second (52.11) and Tomas Kristiansson finished third (1:04.05).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 38.31 DNF Sweden 38.31DNF47.18
3x3x3 Fewest Moves Elvin Thorsen 31 Sweden 31
4x4x4 Blindfolded Daniel Wallin 4:37.13 DNF Sweden DNF4:37.13DNF
5x5x5 Blindfolded Helmer Ewert 18:12.00 DNF Sweden DNF18:12.00DNF
3x3x3 Multi-Blind Tomas Kristiansson 19/23 1:00:00 Sweden 19/23 1:00:00
3x3x3 With Feet Elvin Thorsen 30.92 53.78 Sweden 55.2830.9248.0558.001:04.62
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 25:00.00 cumulative * Top 75% advance to next round
Final Bo3 20:00.00 cumulative *
3x3x3 Fewest Moves Final Bo1 1 hour
4x4x4 Blindfolded Final Bo3 45:00.00 cumulative *
5x5x5 Blindfolded Final Bo3 1:15:00.00 cumulative *
3x3x3 Multi-Blind Final Bo1 10:00.00 per cube, up to 60:00.00
3x3x3 With Feet Final Bo2 / Ao5 6:00.00 2 attempts to get < 3:00.00

You are viewing the schedule for the venue Fritidslokalen.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (April 27, 2019)

From 09:30 AM
To 09:45 AM
Registration
Fritidslokalen
From 09:45 AM
To 10:35 AM
3x3x3 Blindfolded First round
Fritidslokalen
Format
Bo3
Time limit
25:00.00 cumulative *
Proceed
Top 75% advance to next round
From 10:35 AM
To 11:15 AM
3x3x3 With Feet Final
Fritidslokalen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
6:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 3:00.00
From 11:15 AM
To 12:45 PM
5x5x5 Blindfolded Final
Fritidslokalen
Format
Bo3
Time limit
1:15:00.00 cumulative *
From 12:45 PM
To 01:30 PM
Lunch
Fritidslokalen
From 01:30 PM
To 01:45 PM
Scrambling Multi-Cubes
Fritidslokalen
From 01:45 PM
To 02:50 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Fritidslokalen
Format
Bo1
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:50 PM
To 03:55 PM
3x3x3 Fewest Moves Final (Attempt 1)
Fritidslokalen
Format
Bo1
Time limit
1 hour
From 03:55 PM
To 04:55 PM
4x4x4 Blindfolded Final
Fritidslokalen
Format
Bo3
Time limit
45:00.00 cumulative *
From 04:55 PM
To 05:25 PM
Team Blind
Fritidslokalen
From 05:25 PM
To 06:10 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Fritidslokalen
Format
Bo3
Time limit
20:00.00 cumulative *
From 06:10 PM
To 06:20 PM
Preparation for Awards
Fritidslokalen
From 06:20 PM
To 06:30 PM
Awards
Fritidslokalen

Registration
You can register for this competition here. We will not accept any registrations on the spot.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Registration will close April 25th, or when the competitor limit of 20 people is reached.

Anmälan
Du kan anmäla dig till tävlingen här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats.

Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du göra ett här

Om du har anmält dig men sen inte längre kan komma på tävlingen, maila oss arrangörer och informera om detta. Det lämnar din plats för någon annan.

Anmälan stänger 25e april, eller när deltagargränsen på 20 personer är nådd.

Important info
All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Viktig info
Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annat information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.

New competitors
If this is your first WCA competition, welcome! Even though this mostly is a blindfolded competition, anyone who wishes to compete is very welcome to do so. Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you need to bring a valid ID, for example a passport or driver's licence.

We will not have a competitor tutorial but if you have any questions about competing or the regulations you can just ask the delegate or the organizers.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.
Throughout the competition, you will be able to see live results from Cubecomps.com
, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Nya tävlande
Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Även fast detta för det mesta är en tävling med blind-grenar så är alla som vill delta varmt välkomna att göra det.
Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.
Om du aldrig tävlat förut måste du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort.

Vi kommer inte att demonstrera hur man tävlar men om du har några frågor gällande hur det går till när man tävlar eller regler kan du bara fråga delegaten eller arrangörerna.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.
Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från Cubecomps.com, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!

Accomodation
There are no hotels or hostels in Tullinge but there are a few in nearby cities. You can find nearby hotels and hostels here

Boende
Det finns inga hotell eller vandrarhem i Tullinge men det finns några i närliggande orter. Du kan hitta hotell och vandrarhem här

Food
There is a pizzeria and a small grocery store about 100 meters from the venue. Tullinge centrum is only about a kilometer away, there are multiple restaurants and multiple grocery stores there.

Mat
Det finns en pizzeria och en liten mataffär ungefär 100 meter från loklen. Tullinge centrum ligger bara runt en kilometer från lokalen, det finns flera mataffärer och restauranger där.

Travel

The venue is only 20 kilometers outside Stockholm city center! You´ll find some travel tips and information below.

By train
The venue is about a 15 minute walk from Tullinge station, if you don't want to walk you can take the bus from Tullinge station to Månstorpsvägen. Train tickets can be booked here, local train and bus information can be found here.

By car
The venue is located on Månstorpsvägen 4. You can park along the street called Månstorpsvägen, parking spots are very limited though so we recommend taking the train and bus to the venue.

By bus
Both bus number 713 and number 723 go to the bus stop called Månstorpsvägen from Tullinge station and bus 713 also goes from Flemingsberg station where some long-distance trains stop.
Information about the busses can be found here

Resa

Lokalen ligger endast 20 kilometer utanför centrala Stockholm! Nedan finner du olika resetips och information.

Med tåg
Lokalen är ungefär en 15 minuter promenad från Tullinge station. Om man inte vill gå kan man ta bussen till busshålplatsen Månstorpsvägen från Tullinge station. Tågbiljetter kan bokas här information om lokaltrafiken finns här

Med bil
Lokalen befinner sig på månstorpsvägen 4. Man kan parkera längs med Månstorpsvägen, de platserna är dock ofta upptagna så vi rekommenderar att ta buss och tåg till lokalen.

Med buss
Både buss nummer 713 och 723 går förbi Månstorpsvägens busshållplats från Tullinge station. Buss 713 går även förbi Flemingsbergs station där vissa fjärrtåg stannar. Information om bussar finns här

Live results
Throughout the competition, live results will be uploaded continously to Cubecomps.

Live Resultat
Under tävlingens gång kommer resultat publiceras efter hand som tävlingen fortskrider på Cubecomps.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.