Södertälje New Year 2020


Date
Jan 4, 2020
City
Södertälje, Sweden
Venue

Sankt Ansgars Kyrka

Address
Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje
Details

Main room

Contact

Lukas Noel

Organizer
Lukas Noel
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Welcome to Södertälje New year 2020! This is the third time that a competition will be held in this city. Please read through all the tabs on this page to make sure that you do not miss out on any important information about this competition.


Varmt välkommen till Södertälje New Year 2020! Det är tredje gången en tävling hålls i denna stad. Läs gärna igenom alla flikarna på denna sida för att se till att du inte missar någon viktig information om denna tävling.

Events
Main event
Competitors
53
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 120 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 28th of December. A registration is considered complete when the entry fee of 120 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate will not be refunded.

If you have any other questions or problems with payment, feel free to reach out to the organiser.


Alla är välkomna att tävla eller vara åskådare men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 28:e december. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 120 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna kommer inte bli återbetalade.

Om du har några andra frågor eller problem med betalningen, kontakta då gärna arrangören.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with an average of 8.52 seconds in the 3x3x3 Cube event. Joel Ulin finished second (8.59) and Elvin Thorsen finished third (8.69).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Daniel Wallin 7.65 8.52 Sweden 8.208.998.3610.967.65
2x2x2 Cube Elvin Thorsen 2.09 2.41 Sweden 4.262.282.092.342.62
4x4x4 Cube Daniel Wallin 32.47 33.85 Sweden 33.8133.5634.1832.4736.76
3x3x3 Blindfolded Daniel Wallin 26.24 DNF Sweden 30.36DNF26.24
3x3x3 One-Handed Dante Wallin Arvidsson 12.57 13.61 Sweden 13.0912.5714.7213.4314.32
Pyraminx Elvin Thorsen 2.28 2.64 Sweden 2.312.652.284.682.96
Skewb Marcus Moberg 1.99 2.55 NR Sweden 5.521.992.152.413.08
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 5:00.00 Top 36 advance to next round
Second round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
4x4x4 Cube Final Bo2 / Ao5 3:00.00 2 attempts to get < 1:15.00
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 12:00.00 cumulative * Top 8 advance to next round
Final Bo3 10:00.00 cumulative *
3x3x3 One-Handed Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 45.00
Pyraminx First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Skewb First round Ao5 1:00.00 Top 12 advance to next round
Final Ao5 1:00.00

You are viewing the schedule for the venue Sankt Ansgars Kyrka.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (January 04, 2020)

From 09:30 AM
To 10:00 AM
Check-In
Main room
From 10:00 AM
To 10:10 AM
Tutorial for new competitors
Main room
From 10:10 AM
To 10:55 AM
2x2x2 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 10:55 AM
To 12:05 PM
3x3x3 Cube First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
Proceed
Top 36 advance to next round
From 12:05 PM
To 12:55 PM
Pyraminx First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 12:55 PM
To 01:35 PM
Skewb First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 01:35 PM
To 02:20 PM
Lunch
Main room
From 02:20 PM
To 03:10 PM
4x4x4 Cube Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
3:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 1:15.00
From 03:10 PM
To 03:50 PM
3x3x3 One-Handed Final
Main room
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
From 03:50 PM
To 04:25 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Main room
Format
Bo3
Time limit
12:00.00 cumulative *
Proceed
Top 8 advance to next round
From 04:25 PM
To 05:05 PM
3x3x3 Cube Second round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 12 advance to next round
From 05:05 PM
To 05:25 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
10:00.00 cumulative *
From 05:25 PM
To 05:40 PM
Pyraminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:40 PM
To 05:55 PM
Skewb Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:55 PM
To 06:10 PM
2x2x2 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:10 PM
To 06:30 PM
3x3x3 Cube Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 06:45 PM
To 07:00 PM
Awards
Main room

Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition. We will have a competitor tutorial for new participants before 2x2x2 on Saturday, where we will show how to compete in an official WCA competition. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You must be registered for this competetiton online in order to compete! You can register here.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth.

You must be ready to compete when your group starts. You need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 20 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the registration. It is however always recommended to be at the venue at least 20 minutes before your next event, since the schedule may differ slightly from what was previously announced.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.


Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA regulations. Deltagare förväntas känna till WCAs reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Vi kommer innan 2x2x2 på lördagen ha en deltagarintroduktion för nya deltagare där vi går igenom hur det går till när man tävlar på en officiell WCA-tävling. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du måste vara anmäld till tävlingen online för att få tävla! Du kan anmäla dig här.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 20 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja registreringen. Vi rekommenderar dock alltid att ni är på plats i lokalen minst 20 minuter innan er nästa gren, då schemat kan variera något jämfört med vad som först var planerat.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.

Registration

You can register for this competition here. We will not accept any registrations on the spot.

If you don't already have a WCA-account, you need to create one here

The registration is not considered complete until you have paid the registration fee of 120 SEK. Payment is done through the WCA website, this will show up automatically right after you register.
If your name doesn't appear on the competitor list 48 hours after paying, contact the organisers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else, and you will also get a refund of 100% of the registration fee as long as it's done before the 28th of December.

Registration will close on 28th of December, or when the competitor limit of 60 competitors is reached.


Anmälan

Du kan anmäla dig till tävlingen här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats.

Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du göra ett här

Anmälan räknas inte som klar förrän du har betalat anmälningsavgiften på 120 SEK. Betalning sker på WCA-sidan, detta kommer fram automatiskt efter att du har anmält dig.
Om du inte finns med på deltagarlistan 48 timmar efter du har betalat, kontakta arrangören. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sen inte längre kan komma på tävlingen, maila oss arrangörer och informera om detta. Det lämnar din plats för någon annan, och du får också tillbaka 100% av anmälningsavgiften, så länge du gör det innan 28e december.

Anmälan stänger 28e december, eller när deltagargränsen på 60 personer är nådd.

New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! There should not be much to worry about, but this tab will give you some useful information for you to prepare for the competition.

Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.
If you've never competed before, you need to bring a valid ID, for example a passport or driver's licence.

We will have a demonstration showing how the competing process works on Saturday before 2x2, but we highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 20 minutes before your first event.
Throughout the competition, you will be able to see live results from Cubecomps.com, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!


Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det finns inte mycket att oroa sig för, men denna flik ger er lite användbar information så ni kan förbereda er inför tävlingen.

Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.
Om du aldrig tävlat förut måste du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort.

På lördagen innan 2x2 kommer vi demonstrera hur det går till att tävla, men vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.
Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 20 minuter innan din första gren.
Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från Cubecomps.com, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!

Since this is a one day comp, there will be no sleeping organized at the venue. However there are many hotels in Södertälje. The closest one is "Chefens Hotel" which is ca 200 meters away. Feel free to check sites such as Booking.com to find the option best suitable for you.


Eftersom detta är endagstävling kommer det inte ordnas något deltagarboende denna gång. Det finns dock många hotell i Södertälje, varav det närmaste är "Chefens Hotell" som ligger cirka 200 meter bort. Kolla annars gärna webbplatser såsom Booking.com för att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Travel

By Car

The address of the venue is Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje, which is very close to the E4/E20 highway. There is limited parking available outside the venue, but you should be able to find a spot in the surrounding areas of Södertälje. Parking is usually free on Saturdays.

By Train

Book a train seat to Stockholm central station or Södertälje Syd station, whichever suits you best. Train tickets for these as well as other destinations can be booked at www.sj.se. From there, use the local transport tips listed below.

By Local Transport

The venue is located in central Södertälje, easy to reach by public transport from both Stockholm central station and Södertälje syd station. Use www.sl.se to find your personal plan, while making sure to enter either the adress "Biborgsgatan 2" or the closest stop "Polhemsgatan" as your final stop.


Resa

Med Bil

Adressen är Biborgsgatan 2, 152 41 Södertälje, vilket är precis intill motorväg E4/E20. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser utanför lokalen, men du bör kunna hitta en plats i de närliggande områdena i Södertälje. Parkering är vanligtvis gratis på lördagar.

Med Tåg

Boka en biljett till Stockholms centralstation eller Södertälje Syd station, beroende på vad som passar dig bäst. Tågbiljetter dessa såväl som för andra destinationer kan bokas på www.sj.se. Därifrån använder du den information om lokaltrafiken som listas nedan.

Med Lokaltrafik

Lokalen ligger i centrala Södertälje, lätt att nå med kollektivtrafik från både Stockholms centralstation och Södertälje syd station. Använd www.sl.se för att hitta din personliga resplan, samtidigt som du anger antingen adressen "Biborgsgatan 2" eller närmaste hållplats "Polhemsgatan" som din slutgiltiga destination.

Food

There are many resturants near the venue, the closest one being 150 meters away. There are also many more resturants in the center of Södertälje which is only about 600 meters away, so you will have no problem finding one during the lunch break.


Mat

Det finns många resturanger nära lokalen, den närmaste är endast 150 meter bort. Det finns också många fler resturanger i centrum av Södertälje vilket endast är 600 meter bort, så du kommer inte ha några problem att hitta en under lunchpausen.

Live Results

We will use the new WCA-Live program for live results! A link to the competition specific page can be found here: WCA-Live. The page will be updated during the days before the competition, and this is also the page which you should visit to see the live results during the competition, and see whether you proceeded to the next round or not.


Live Resultat

Vi kommer använda WCA-Live för live-resultat! En länk till den tävlingsspecifika sidan finns här: WCA-Live. Sidan kommer uppdateras under dagarna före tävlingen, och detta är också den sida som du besöker för att se de live-resultaten under tävlingens gång, samt också se om du gick vidare till nästa runda eller ej.

Cuboss is offering the possibility to reserve puzzles in their online shop and collect them at this competition! This is a good oppurtunity stock up on puzzles and more, but also save on shipping. More info on this can be found when choosing shipment options during an order in their shop, which you can find here: Cuboss.se. They will also be vending at this competition, meaning you will be able to buy some of their puzzles directly from them at the venue.


Cuboss erbjuder möjligheten att reservera pussel i deras onlinebutik och hämta ut dem i tävlingslokalen! Detta är en bra möjlighet att fylla på med pussel och annat, men samtidigt spara på fraktkostnaden. Mer information om detta finns när du väljer leveransalternativ under en order i deras butik, vilken du hittar här: Cuboss.se. De kommer också ha försäljning på plats i lokalen, där du kommer kunna köpa några av deras pussel direkt från dem i lokalen.

Cuboss

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.