Norwegian Championship 2021


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 120 competitors.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


English
Each registered competitor has to be manually accepted by the organization team. After this is done, a confirmation email is sent to the competitor. This may take up to a few days. You can not register after the registration time is closed! You need to create an account on this website to register.
Bring some form of identification if you are new to competitions.
Ideally, we want you to bring 1 guest max due to covid.
If you have symptoms of covid or have been in contact with anyone who has covid close to the competition, don't show up.

Norsk/Norwegian:
Hver registrerte deltaker må godkjennes manuelt av arrangørene. Etter at dette har blitt gjort, vil deltakeren motta en e-post med bekreftelse. Dette kan ta opp til noen dager. Du kan ikke registrere deg etter fristen! Du må lage bruker på siden for å kunne registrere deg.
Ta med identifikasjon hvis du er ny.
Ideelt sett vil vi at du helst skal ha med kun en deltaker mtp covid.
Hvis du har symptomer på covid nære konkurransen, eller har vært i nærheten av noen med viruset, så ikke kom på konkurransen!


Registration closed over 1 year ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.