Kubkvarna 2022


Date
Mar 5 - 6, 2022
City
Huskvarna, Sweden
Venue

Huskvarna Folkets Park

Address
Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna
Contact

Viktor Zenk

Organizers
SveKub and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren, Callum James Goodyear, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkomna till Kubkvarna 2022, en tävling som ännu en gång välkomnar er alla till härliga Folkets Park i Huskvarna.
Alla är välkomna att delta, vare sig du löser kuben på 10 minuter eller 6 sekunder.

Läs igenom alla flikar på denna sida noga, då de innehåller mycket värdefull information om tävlingen.
Notera även att medlemmar i SveKub har 25% rabatt på anmälningsavgiften. Att bli medlem är gratis, mer information finns under fliken SveKub, och på SveKubs hemsida.


Welcome to Kubkvarna 2022, a competition that once again welcomes you all to the lovely Folket Park in Huskvarna.
Everyone is welcome to compete, whether you solve the cube in 10 minutes or 6 seconds.

Please read through all the tabs on this site carefully, as they contain very useful about the competition.
Note that members of SveKub have a 25% discount on the registration fee. Membership is available for everyone with a Swedish personal number, and it is free. Read more on the SveKub tab, or on SveKub's website.

Events
Main event
Competitors
141
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 150 competitors.
The base registration fee for this competition is 280 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar söndagen den 14:e november, klockan 21:00 svensk tid.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 210 kr för SveKub-medlemmar, 280 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar sedan tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 27:e februari, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Sunday November 14th, at 21:00 Swedish time.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 210 SEK for members of SveKub, and 280 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. We will verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for those with a Swedish personal number. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on February 27th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Patrick Ponce won with an average of 6.04 seconds in the 3x3x3 Cube event. Alexander Tosting finished second (7.51) and Jakob Gunnarsson finished third (8.14).

European records: Daniel Wallin‎ 4x4x4 Blindfolded 2:01.73 (average).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.